1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
LOGO 01                                                                                           

                                                                                                                                                                                           
АКАДЕМІЯ ПРЯМУЄ ДО СВОГО 100–РІЧЧЯ
Українська академія мистецтва була заснована 18 грудня 1917 року з ініціативи видатних діячів історії, культури, науки і мистецтва — академіка М. Грушевського, вчених Д. Антоновича, Г. Павлуцького, художників В. Кричевського, Ф. Кричевського, М. Бойчука, О. Мурашка, Г. Нарбута та інших.

Упродовж часу функціонування цей знаковий навчальний заклад зазнав істотних реорганізацій та перебудов. Так, 1922 року, після тривалих дискусій щодо підготовки потрібних радянському суспільству художніх кадрів, академію перетворили на Інститут пластичних мистецтв, який після злиття у 1924 році з Київським архітектурним інститутом отримав назву — Київський художній інститут.

У 1934–1935 рр. була проведена чергова реорганізація мистецької освіти. Київському художньому інститутові надали назву Український художній інститут, а 1939 року — Київський державний художній інститут. Під час Другої світової війни Київський і Харківський художні інститути були об’єднані і отримали статус Українського відділення Московського художнього інституту. У складі останнього Українське відділення впродовж 1941–1943 рр. перебувало в евакуації — у м. Самарканді (Узбекистан), 1943 року разом зі Всеросійською академією мистецтв переїхало із Самарканда до підмосковного Загорська, звідки у квітні 1944 року повернулося в Україну. Відтоді в українській столиці знову став функціонувати Київський державний художній інститут.

Уже в незалежній Україні, за рішенням Уряду, в грудні 1992 року, тобто до 75–річчя від часу заснування, навчальному закладові було повернуто його первісну історичну назву — Українська академія мистецтва.

Під такою назвою з 1994 року видається академічний науково-методичний збірник-щорічник — до сьогодні вийшли друком 19 випусків цього важливого видання, своєрідного літопису академії, оприлюднювача визначних мистецьких подій і явищ.

Відповідно ж до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 року навчальний заклад став називатись Академія образотворчого мистецтва і архітектури, якій 2000 року надано статус національної.

Нині в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) навчаються понад 1000 студентів, у тому числі значна кількість іноземних. Дедалі зростає авторитет нашої Академії у європейському і світовому просторі. Встановлені й активно підтримуються дружні взаємини між нашою Академією і мистецькими навчальними закладами та установами зарубіжних країн, зокрема Китаю, Польщі, Росії, Угорщини, Узбекистану та ін. Практикуються відрядження митців-педагогів НАОМА до зарубіжних художніх осередків для викладання навчальних курсів з фахових дисциплін, участі у міжнародних мистецьких симпозіумах, пленерах, конференціях. Організовуються проходження літньої навчально-творчої практики студентів у різних регіонах, частково і в зарубіжних країнах, влаштовуються так звані обмінні художні виставки, у Китаї створена картинна галерея наших художників-педагогів, здійснюються інші заходи. Ректорат НАОМА дбає про забезпечення належного функціонування Академії, вдосконалення навчального процесу, підготовку висококваліфікованих художніх кадрів через навчально-творчі майстерні, асистентуру-стажування, аспірантуру, а також Кримську філію НАОМА, засновану 2004 року в с. Кольчугіне Сімферопольського району.

Найбільш талановитими вихованцями НАОМА поповнюється професорсько-викладацький склад Академії, створюється необхідний кадровий резерв фахівців-педагогів. Надається увага зміцненню матеріально-технічної бази Академії — до прикладу: сучасними технічними засобами обладнано комп’ютерний клас нашого навчального закладу, працюємо над зміцненням і подальшою розбудовою Кримської філії Академії як вищого навчального мистецького закладу в південному регіоні України. Наразі академія прагне гідно означити свій 100–річний ювілей.
318x22 px
Chebukin web
АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕБИКІН
Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури,
народний художник України,
лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка,
професор, академік,
президент Національної академії мистецтв України.